HAKKIMIZDA

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, bünyesinde yer alacak bölümlerde disiplinlerarası bakış açısıyla toplum ve kültürü ilgilendiren konularda eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Programlar, Bologna sürecine uygun biçimde öğrenci merkezli olarak uluslararası standartlara göre Türk ve Alman bilim insanları tarafından ortak olarak hazırlanmaktadır. Programlarda Türk ve Alman deneyimlerinden yararlanmaya özen gösterilmektedir.

Bu fakülteden mezun olan öğrenciler, konuları ve meseleleri bilimsel bakış açısıyla ele alma, yeni durumlara çözüm üretme, verileri ve olguları değerlendirme kabiliyetini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikte yetiştirilecektir. Bu anlayıştan hareketle programların temel amacı, ulusal ve küresel konuları ve sorunları tanıyan, gerektiğinde çözüm önerebilen, alanında uzman, en az bir yabancı dili iyi bilen, araştıran, eleştirel ve analitik düşünme becerisi gelişmiş, bağımsız değerlendirme yeteneğine sahip, kendisini geliştirmeye açık gençleri topluma kazandırmaktır. Fakülte, aynı zamanda toplum ve kültür konularında özgün araştırmalarla bilimsel araştırmalara katkı sağlayan bir merkez olacaktır.

Fakültede eğitim dili Türkçe ve Almancadır ve eğitim süresi 4 yıldır. Almanca bilmeyen veya Almancası yeterli olmayanlar için hazırlık sınıfı açılacaktır. Her bölümde Türk öğretim üyelerinin yanı sıra Alman öğretim üyeleri de görev alacak, ders verecek ve akademik etkinliklere katılacaktır.

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir