Haberler

Pandemide Dijital Sınıflar Raporu Yayınlandı

11.01.2021

Pandemide Dijital Sınıflar araştırması, fakültenin disiplinlerarası kimliğine uygun şekilde, farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımıyla gerçekleşti.  Yürütücü Dr. Ayşe Elif Posos Devrani, araştırmacılar Adalet Duman ve İpek Kesici tarafından hazırlanan raporun Mart ayında hazırlıklarına başlandı, Mayıs ve Haziran aylarında ise veri toplama fazı gerçekleştirildi. Türkiye’de ve dünyada eğitim alanında Covid-19 Pandemisinin acil uzaktan eğitime geçişe etkileri kapsamında Türkiye’de K12 seviyesinde görev yapan öğretmenlerin 2019-2020 bahar yarıyılındaki deneyimlerine yer verilen rapora dair Dr. Posos-Devrani'nin kısa değerlendirmesi şöyle:
 

"Acil uzaktan eğitime geçiş sürecinde yaşanan zorlukların, daha çok öğrenci ve veli odaklı olarak tartışıldığını gözlemlediğimizde, K12 seviyesindeki öğretmenlerin deneyimlerini merak etmeye başladık. Çünkü -bizce- dijital eşitsizliğin ve pandeminin getirdiği belirsizliğin bir nebze olsun üstesinden gelinmesi için çözüm üretilmesine çalışılacaksa, bu çözüm eğitimcilerin gereksinimlerini, yetkinliklerini ve beklentilerini de kapsamalıydı. Raporun sonuçlarına göre, öğretmenlerin çoğunluğu zorunlu ve acil uzaktan eğitim sürecinde -çoğunlukla ilk kez- deneyimledikleri dijital araçları bundan sonra da derslerine entegre etmek istiyor. Bu istekliliğin önündeki engeller ise; bilişsel ve teknik destek eksiklikleri. 

Raporda yer verdiğimiz gelişime açık yönlere ilişkin yaz ve güz döneminde gerek MEB'in gerekse sivil toplum kuruluşlarının ve inisiyatiflerin hızlı adımlar attığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu çabaların nasıl bir fark yarattığını görmek için ise daha çok araştırmaya ihtiyacımız var."

Araştırma sonuçlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: 


https://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/ilt.tau/7079.pdf