Tıp Etiğinde Kültürlerarasılık-Interkulturalität in der Medizinethik

30.11.2018

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü 6 Aralık 2018’de “Tıp Etiğinde Kültürlerarasılık-Interkulturalität in der Medizinethik” adlı bir konferans düzenlemiştir. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan İlkılıç, disiplinlerarası özellik taşıyan bu konferansta tıpta özellikle kültürel çeşitlilik ve farklılıklar kapsamında ortaya çıkan günlük problemler üzerine bilgiler sunmuştur. Dinleyiciler konferans sonunda konuyla ilgili sorular yöneltmişlerdir.